Po - Pa 8.00 - 17.00
Neděle ZAVŘENO
Rychlý kontakt: 773 133 173
info@vpsm.cz

Čistění kanalizace a odpadů v Brně

Zaměstnanci naší společnosti mají 20 letou praxi v oblasti čištění kanalizací, různých DN ať uličních či domovních a nakládání s odpady, zejména fekáliemi. Nabízíme strojové čištění kanalizací a odpadů zejména v Brně a jeho blízkém okolí směrem na jih, východ i západ. Naše sídlo i základna se nachází v Modřicích nedaleko ČOV BVaK .

Nabízíme ekologické nakládání s odpady a poskytování kvalitních služeb zákazníkovi v těchto oblastech:

čištění ležaté i svislé kanalizace

čištění dešťových odvodňovacích žlabů

čištění revizních šachet a dešťových vpustí

čištění protlaků, propustků

čištění nového potrubí před předáním

preventivní čištění kanalizace

havarijní čištění kanalizace

výkopové i bezvýkopové opravy kanalizace

čištění septiků, jímek

čištění odlučovačů tuku

odvoz odpadních vod a vzniklých odpadů

mytí ploch vysokotlakou pistolí

V případě dotazů nebo zájmů o naše služby volejte 773 133 173.

Čištění potrubí, kanalizačních profilů - odpadů v Brně

Vaše problémy vyřešíme rychly a profesionálně. Tlakové čištění kanalizace je prováděno pomocí vysokotlakého vodního čerpadla, které je umístěno na vozidle s nádrží. Čerpadlo vyvine tlak vody několik set barů. Tento tlak se přenáší přes tlakovou hadici o délce několik desítek metrů do trysky na jejím konci. Vzniklý vodní paprsek čistí zanešené potrubí. Trysky jsou výměnné s různým počtem otvorů, pod různými úhly, dle profilu potrubí a druhu znečištěného materiálu. Používáme i rotační a speciální trysky.

Čištění kanalizace v Brně

Provádíme tyto úkony:

  1. domovní odpady - DN - 50 - 150 mm
  2. domovní přípojky - DN - 100 - 400 mm
  3. svislé a ležaté potrubí a kanalizace - DN - 1200 mm
  4. mechanické a ruční vybírání revizních šachet, dešťových a silničních vpustí, žlabů

Veškeré odpady zneškodňujeme dle zákona o odpadech č.185/2001 sb.

Při větší zakázce a stálým zákazníkům poskytujeme slevy dohodou.

AKTUÁLNÍ CENÍK

Adresa

Brněnská 536, 664 42 Modřice

Telefon

+420 773 133 173

Email

info@vpsm.cz