Po - Pa 8.00 - 17.00
Neděle ZAVŘENO
Rychlý kontakt: 773 133 173
info@vpsm.cz

Odvoz fekálií, vývoz jímek v Brně

Provádíme čištění a vývoz jímek, septiku a žump, vyvážíme a čistíme čističky odpadních vod (ČOV) a tukové lapoly.

Vyvážíme jímky sloužící k zachycení tekutých a pevných odpadů. Tato zařízení je zapotřebí kontrolovat a čistit. Pokud je odpad tvořen jen tekutými složkami, je po zaplnění možné odpad odčerpat. V případě kdy odpad obsahuje i pevné částice, je třeba tyto jímky nejen odčerpat, ale i vyčistit čímž se nejen zlepší, ale také prodlouží funkčnost. Při uzavření smlouvy zajišťujeme pravidelný sběr a odvoz těchto odpadů včetně údržby těchto zařízení dle přání zákazníka. Četnost sběru a čištění těchto zařízení je závislá na množství odpadních vod, míře a typu znečištění. Toto umíme spočítat a nevrhnout dle provozu těchto zařízení.

Odsátí a odvoz - septiky, žumpy, lapoly

Odsátí cisternovým vozem, převzetí odpadu dle zákona č.254/2001 sb. nakládání s odpady. Odsávání septiků a žump provádíme po celém Brně.

Provádíme:

  1. odčerpání odpadu
  2. vyčištění přítokového a odtokového potrubí
  3. dočištění jímky
  4. odčerpání odpadu z čištění
  5. odvoz a zneškodnění odpadu
  6. čištění septiků, žump
  7. čištění ČOV
  8. čištění technologických jímek

Při větší zakázce a stálým zákazníkům poskytujeme slevy dohodou.

AKTUÁLNÍ CENÍK

Adresa

Brněnská 536, 664 42 Modřice

Telefon

+420 773 133 173

Email

info@vpsm.cz